Siedzibą Muzeum Powiatowego w Nysie jest Pałac Biskupi- budowla barokowa, zaliczana do wysokiej klasy zabytków architektury, wzniesiony w drugiej połowie XVII i początkach XVIII w. Budowlę ukończono w 1729 r. Murowany z cegły, otynkowany, dwupiętrowy, wzniesiony na planie nieregularnego czworoboku z prostokątnym dziedzińcem wewnętrznym. Układ pomieszczeń jednotraktowy, sień przejazdowa, układ pomieszczeń pięter odpowiadający układowi przyziemia. Elewacja frontowa jedenastoosiowa. Dachy siodłowe kryte dachówką. Ogólna kubatura 33.250 m3, ogólna powierzchnia użytkowa 3.600 m2.
W marcu 1945 w czasie działań wojennych zniszczony i wypalony. Do odbudowy przystąpiono w 1947-48 z przeznaczeniem na cele muzealne. Obiekt wpisano do rejestru zabytków pod nr 468/58. Odbudowę zakończono 30 marca 1984 roku i przekazano pałac Muzeum w Nysie, na jego siedzibę.
Celem działania Muzeum jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie wartości historycznych, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz udostępnianie zbiorów. Muzeum realizuje swoje cele poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i upowszechnianie zbiorów w zakresie:
- archeologii,
- sztuki  i rzemiosła artystycznego, w tym kolekcje: malarstwa europejskiego, grafiki dawnej i współczesnej, meblarstwa mieszczańskiego i dworskiego, konwisarstwa nyskiego i śląskiego oraz dziejów Nysy i okolic.
Należy dodać, że Muzeum Powiatowe w Nysie jest instytucją o ponad 100- letniej tradycji (powstało w 1897 r.), a po II wojnie światowej rozpoczęło swoją działalność jako jedna z pierwszych tego rodzaju instytucji na Śląsku Opolskim. Ocalałe muzealia oraz pozostałości  okolicznych kolekcji dworskich stały się zalążkiem tworzonego od 1945 r. muzeum polskiego. Swoją działalność reaktywowało w 1947 r. i wówczas zgromadzone zbiory stawiały je w rzędzie muzeów o charakterze ponadregionalnym. Zdecydowały o tym muzealia związane nie tylko z historią Nysy i Ziemi Nyskiej, lecz przede wszystkim nader liczne dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego z całej niemal Europy Zachodniej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wróbel Paulina
(2012-01-02 08:39:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wróbel Paulina
(2020-11-02 15:03:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki