ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę stacjonarnej ochrony fizycznej osób i mienia znajdującego się w Muzeum Powiatowym w Nysie wraz z całodobowym monitoringiem obiektu przez okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki